OFERTA

 Zakres naszych usług:

  • projektowanie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji grzewczych, kotłowni, wentylacji, itp.
  • wykonywanie koncepcji
  • doradztwo techniczne w branży sanitarnej
  • kosztorysowanie
  • pełnienie funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru
  • adaptacje projektów typowych w zakresie branży sanitarnej